Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Тээврийн баталгаа

Хэрэв бүтээгдэхүүн дамжин өнгөрөхдөө эвдэрсэн бол бид дахин тээвэрлэх болно.

Чанарын баталгаа

Хэрэв баталгаат хугацааны туршид чанарын асуудал гарвал бид дахин тээвэрлэх болно.

Захиалгат үйлчилгээ

Хэрэв танд захиалгын шаардлага байгаа бол бид танд үйлчлэх мэргэжлийн дизайнеруудтай.